Historia szkoły

Rozporządzeniem ministra Spraw Wewnętrznych, Duchowych i Oświęcenia Publicznego Stanisława Grabińskiego z dnia 15 września 1925r. utworzona została w Warszawie Państwowa Szkoła Techniczna z wydziałem lotniczym i samochodowym. Do budynku przy ulicy Hożej wprowadziła się na początku roku szkolnego 1927/28 szkoła samochodowa. Zajmowała 840 m2 powierzchni użytkowej. Sal lekcyjnych było 5, specjalnych 3, warsztaty samochodowe i lotnicze. Okres nauki trwał 4 lata, praktykę odbywano w przemyśle , nawet w Paryżu. Rozszerzono profil kształcenia o wydział budowy okrętów. W okresie okupacji funkcjonowała Państwowa Szkoła Techniczno - Mechaniczna. Pózniej budynek zajęła niemiecka jednostka wojskowa, sale lekcyjne służyły za magazyny. Wybuch Powstania Warszawskiego spowodował zawieszenie nauki. Na początku kwietnia 1945 r. szkoła wznowiiła działalność jako Państwowe Liceum Techniczne. W roku szkolnym 1951/52 utworzono Państwowe Technikum Mechaniczno - Samochodowe Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Państwowe Technikum Samochodowe dla Pracujących Ministerwstwa Przemysłu Maszynowego. Obie szkoły w roku 1957 zostały połączone pod wspólną nazwą - Technikum Mechaniczne Nr 2 z wydziałem komunikacyjnym: naprawa i eksploatacja samochodów i wydziałem mechanicznym: budowa silników spalinowych. Po kolejnej reorganizacji zlikwidowane zostały klasy o profilu budowa silników spalinowych, zmieniła się także nazwa, powstał Zespół Szkół Zawodowych Nr 10. W roku 1975 po raz kolejny uległa zmianie nazwa szkoły, staliśmy się Zespołem Szkół Samochodowych Nr 1, który od 1995 roku nosi imię Romana Macieja Pijanowskiego. Przy Zespole Szkół Samochodowych Nr 1 utworzono w 1994 roku XCI Liceum Ogólnokształcące. Otrzymało imię Gabriela Narutowicza cztery lata pózniej. Uchwałą Rady m.st. Warszawy z 2002 roku powołano Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1, który istnieje do dziś. W jego ramach funkcjonują: Technikum Samochodowe Nr 1 na podbudowie gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej, Zasadnicza Szkoła Samochodowa Nr 2, Technikum Samochodowe dla Dorosłych oraz XCI Liceum Ogólnokształcące.


Ważne daty:
1925 - Powołanie do życia Państwowej Szkoły Technicznej w Warszawie
1927 - Przeniesienie szkoły do budynku przy ulicy Hożej 88
1969 - Powołanie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 10
1975 - Przemiana na Zespół Szkół Samochodowych Nr 1
1977 - 50-lecie istnienia placówki połączone z ufundowaniem przez Komitet Rodzicielski i Z.M. URSUS sztandaru szkoły. Zjazd absolwentów
1977 - Odznaczenie szkoły medalem KEN i złotą odznaką "Za usługi dla Warszawy"
1987 - 60 lecie
1994 - Utworzenie XCI Liceum Ogólnokształcącego im G. Narutowicza
1995 - 14 stycznia - Nadanie Zespołowi Szkół imienia Romana Macieja Pijanowskiego. Objęcie najlepszych uczniów Technikum programem stypendialnym PZMot
1998 - 14 stycznia - Obchody jubileuszu 70-lecia istnienia szkół samochodowych przy ul. Hożej 88
2002 - 1 września - powołanie Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1
2004 - Objęcie klas autorskich programem szkoleniowym BOSCHA
2005 - 80 lecie powołania do życia Państwowej Szkoły Technicznej w WarszawieDyrektorzy:
* Mieczysław Pietraszek 1925-1939
* Jan Olszewski 1944-1952
* Witold Zawadzki 1945-1952
* Stefan Kozłowski 1950/51 i 1951/52
* Eugeniusz Hanyga 1952-1955
* Stefan Michalczak 1955-1957
* Stefan Teski 1957-1972
* Jan Natkański 1972-1977
* Tadeusz Nowacki 1977-1981
* Jerzy Bechler 1981-1983
* Wiesław Dzięciołowski 1983-1991
* Ewa Rzeżnik od 1991 roku